2018-жылы Мамлекеттик агенттиктин ишмердүүлүгүнүн жыйынтыктары тууралуу отчет

Отчеттук мезгилде Кыргыз Республикасынын жана ЕАЭБдин мыйзамдарынын, Кыргыз Республикасынын Президентинин, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн чечимдеринин, Мамагенттиктин 2018-жылга карата иш планынын, ошондой эле Кыргыз Республикасынын экономикалык өнүгүүнүн улуттук/ мамлекеттик программаларынын алкагында максатка багытталган иш алып барылды. Аларда каралган иш-чараларды аткаруунун жүрүшү жөнүндө отчеттор белгиленген мөөнөттөрдө Кыргыз Республикасынын Экономика министрлигине жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө жөнөтүлүп турду.

 

Мыйзам чыгаруу базасын жакшыртуу

            Атаандаштык (монополияга каршы) саясат чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук базасын КРнын мыйзамдарына жана ЕАЭБдин ченемдик базасына ылайык келтирүү максатында, ченемдик укуктук актылардын 7 долбоору иштелип чыкты (5 токтомдун долбоору жана 2 мыйзам долбоору), андан 2 кабыл алынган (1 токтом долбоору жана 1 мыйзам долбоору).

2018-2025-жылдарга монополияга каршы жөнгө салууну өнүктүрүүнүн стратегиялык программасы иштелип чыккан жана бекитилген

Аткаруу бийлиги органдары тарабынан монополияга каршы мыйзамды бузууну алдын алуу максатында, Мамагенттик тарабынан отчеттук мезгилде ченемдик укуктук актылардын 284 долбооруна экспертиза жүргүзүлдү. Алардын 145 ине сын- пикирлер жана сунуштар берилди.

 

 

Мамлекеттик агенттиктин директорунун иш-аракеттер/иш-чаралар планы

2018-жылга Мамлекеттик агенттиктин директорунун иш-аракеттер/милдеттер планы (мындан ары - План) бекитилген. План менен 12 иш-чара (11-пункт) аткаруу каралган. Пландын аткарылышынын жүрүшү тууралуу отчет Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратына жиберилип турат.

2019-жылга Мамлекеттик агенттиктин директорунун иш-аракеттер/милдеттер планынын долбоору иштелип чыккан жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратына жиберилген.

 

 

Мамлекеттик жөнгө салуу

-Табигый монополия субьектилерин

31.12.2018-жылдагы абал боюнча чарбакер субьекттердин жалпы саны 77 бирдикти түзөт, андан:

 • республикалык реестрде – 6 субъект;
 • аймактык реестрде – 71 субъект

Отчеттук мезгилде Табигый монополиялар субьекттеринин мамлекеттик аймактык реестрине кошумча 2 чарбакер субьект киргизилген.

 • Ысык-Көл областы боюнча “Ысык-Көл Аврора Санаторийи” МИсы табигый монополия шартында суу өткөрүү суусун жана канализация (агынды) кызматтары көрсөтүлөт.
 • «Республикалык радиорелейдик магистралдар, телевидения жана радио берүү өндүрүштүк бирикмеси» ААКсы жөнгө салуунун баалык ыкмасы менен (радио берүү жана телевидение кызматтары боюнча).

 

Табигый монополиялардын ишмердигин мамлекеттик жөнгө салуу максатында:

- 34 эсептик материалдар каралган;

- табигый монополия субьекттеринин товарларына жана кызматтарына 49 баалар жана тарифтер макулдашылган;

- товарларды (кызматтарды) жеткирүүгө (алууга) жана кызмат көрсөтүүнүн эрежесине контрактардын 6 формасы макулдашылган;

-10 эскертме берилген, андан баары аткарылган.

Табигый монополияларды жөнгө салуу боюнча төмөнкү багыттар боюнча олуттуу иштер өткөрүлгөн:

 

Байланыш чөйрөсү

«Кыргызтелеком» ААКсы. Жалпы пайдалануудагы байланышты жеткирүү боюнча (орнотууга) кызмат көрсөтүүгө тарифтер төмөндөгөн.

Жеке жактар үчүн:

- райондук борборлордо жана ш.т.а. -  692,0 сомго,

- областтык борборлордо - 1288,0 сомго,

- Бишкек ш. - 1650,0 сомго

Юридикалык жактар үчүн:

- райондук борборлордо жана ш.т.а. - 564,0 сомго,

- областтык борборлордо - 1240,0 сомго,

- Бишкек ш. - 1750,0 сомго

Тарифтер 2019-жылдын 1-январынан тартып киргизилүүдө.

 

Суу менен камсыздоо жана суу бөлүү

“Ошшаарсууканал” МИсын белгиленген өлчөмдөн жогору болгон төлөмдү жөнгө салынган жумушка (кызматка) алган. Республикалык бюджетке 75,610 миң сом өлчөмүндө негизсиз алынган кирешени которуу тууралуу чечим кабыл алынган.

“Ошсууканал” МИсы сууга жана канализацияга тарифтерди 25% га жогорулатууга эсептөө материалдары берилген. Баш тартууга негиз болуп аны чыгарууда/өндүрүүдө (41,7%) суудан көп жоготуу болуп эсептелет. Монополист субьекттиге жоготууларды кыскартуу боюнча сунуштар берилген.

 

Темир жол тармактарын колдонууга берүү

Каинды-Кант” ААКсы- темир жол тармагын колдонууга берүү боюнча жумуштардын/кызматтардын наркын түзүүдө чыгымдар статьяларын негизсиз жогорулатуу.

Тартипти бузуунун жыйынтыгында алынган 2,014 млн.сом өлчөмүндөгү кирешени республикалык бюджетке которуу тууралуу чечим чыккан.

Темир жол тармагын пайдаланууга берүү боюнча кызматтарга баалар/тарифтер “Каинды-Кант” ААКсы үчүн мурдагы деңгээлинен 30% төмөндөтүлгөн.

 

 • Мамлекеттик акы төлөнүүчү кызматтар

Мамлекеттик кызматтарга тарифтерди негизсиз жогорулатууга жол бербөө максатында аткаруу бийлик органдары жана алардын түзүмдүк бөлүмдөрү көрсөткөн акы төлөнүүчү кызматтарга (иштерге) 11374 баалар (тарифтер), анын ичинде 3427 баалар (тарифтер) макулдашылган.

Жөнгө салуунун алкагында суммасы 7,618 млн.сомго айыптык жана экономикалык санкцияларды салуу тууралуу чечимдер кабыл алынган.

Табылган тартип бузуулар боюнча 13,790 млн. сом суммасына кайра эсептешүүлөрдү өткөрүү тууралуу чечим кабыл алынган.

 

 

Монополиялык ишмердикти жана ак ниет эмес атаандаштыкты алдын алуу, чектөө жана токтотуу

Монополияга каршы мыйзамдарды бузуу белгилери боюнча отчеттук мезгил ичинде:

- жеке жана юридикалык жактардын 70 арызы (даттануусу) каралды;

- монополияга каршы мыйзам бузуулар боюнча 94 чечим кабыл алынды;

- тартип бузууларды жоюу тууралуу 83 эскертме берилген, андан 78 аткарылган, калганы аткаруу процессинде.

Монополияга каршы мыйзамдарды бузгандыгы үчүн 325,5 млн.сом айыптык жана экономикалык санкцияларды салуу жөнүндө чечимдер кабыл алынган, анын ичинде монополияга каршы мыйзамды бузгандыгы үчүн 316,5 млн.сом суммасына чечимдер кабыл алынган, андан факт түрүндө республикалык бюджетке – 162,5 млн. сом которулган.

Табылган тартип бузууларды талдоо көрсөткөндөй, басымдуу бөлүгүн (34,3%) “Атаандаштык жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 9-беренесин “Атаандаштыкты болтурбоого, чектөөгө же жоюуга багытталган мамлекеттик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын актылары жана аракеттери (аракетсиздиги)” бузуу ээлейт.

 

«Альфа Телеком» ЖАКсынын, «Sky Mobile» ЖЧКсынын жана «НУР Телеком» ОООсунун көчмө радиотелефондук байланыш кызматтар рыногун талдоонун жыйынтыктарына ылайык көчмө радиотелефондук байланыш кызматтар рыногунда үстөмдүк абалды ээлөө менен мобилдик уюлдук байланыштын башка операторлорунун номерлерине чыгуучу чалуулардын наркын жогорулатууда билинген “Атаандаштык жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзам талаптарын бузган.

Ошентип, «Альфа Телеком» ЖАКсы, «Sky Mobile» ЖЧКсы жана «НУР Телеком» ООО үстөмдүк кылуучу субьекттер катары абоненттер үчүн тармактар аралык чыгуучу салууларга монополдуу жогорку бааны кармап турушат.

Субьекттерге тармактар аралык туташууларга экономикалык негизсиз жогорку ченди этап менен төмөндөтүү аркылуу монополияга каршы мыйзамдын ченемдерин бузууну болтурбоо тууралуу эскертүүлөр берилген. Эскертүүлөр аткарылган.

Рыноктун катышуучулары ар бир жарым жылга 50 тыйынга этап менен азайтуу менен азыркы чендерден 14% га 2019-жылдын 1- январынан тартып интерконнект ченемдерин азайтуу менен тармактар аралык туташуу тууралуу келишимге кол коюлган.

 

Суралган маалыматты өз убагында бербегендиги үчүн «Альфа Телеком» ЖАКсына жана «НУР Телеком» ООО карата административдик айып салуу тууралуу токтомдор чыккан. Айыптар төлөнгөн.

Монополияга каршы мыйзамдын бузулушу (үстөмдүк абалды кыянаттык менен пайдалануу) жөнүндө ишти карап чыгуунын жыйынтыгы боюнча административдик айып «Sky Mobile» ЖЧКсынын, “НУР Телеком” ОООсынын жана “Альфа Телеком” ЖАКсынын кызмат адамдарына (5 миң сомдон 10 миң сомго чейин) салынган. Айыптар төлөнгөн.

 

Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин жана “Коррупцияга каршы коом” коомдук бирикмесинин Кыргыз Республикасынын Адвокатура мүчөлөрүнө талапкерлер үчүн ашыкча жогорку мүчө болуу төгүмүн 20 миң сом белгилөө тууралуу кайрылуунун жыйынтыгы боюнча адвокаттык ишмердик рыногуна кирүү үчүн тоскоолдук деп таанылган.

Адвокатурага кирүү төгүмүн жокко чыгаруу тууралуу эскертме берилген.

Бул чечим менен макул болбостон, Адвокатура Мамлекеттик агенттикке эскертмени берүү жана аны жокко чыгаруу зарылдыгынын туура эместигине карата административдик даттануу менен кайрылган.

Административдик даттанууларды карап чыгуу боюнча Мамлекеттик агенттиктин комиссиясы Адвокатуранын административдик даттануусун канаттандыруудан баш тартуу тууралуу чечими чыккан жана эскертме берүү тууралыгы белгиленген.

Отчеттук мезгилде “Атаандаштык жөнүндө” Мыйзамдын ченемдерин сактоого контролду жүргүзүү максатында:

            - “Атаандаштык жөнүндө” Мыйзамдын 8-беренесин бузуунун 30 белгилери каралган жана табылган (“Ак ниет эмес атаандаштык”).

            - “Атаандаштык жөнүндө” Мыйзамдын 9-беренесин (“Атаандаштыкты болтурбоого, чектөөгө же жоюуга багытталган мамлекеттик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын актылары жана аракеттери (аракетсиздиги)”) бузуунун 33 белгилери каралган жана жоюлган.

            -“Атаандаштык жөнүндө” Мыйзамдын 10-беренесин (“Товарларды сатып алууга монополияга каршы талаптар”) сатып алууларды өткөрүүдө 3 тартип бузуу каралган жана жоюлган.

 

  Ишмердиги атаандаштыкты чектөөгө алып келе турган чарбакер субьекттердин үстөмдүк абалынын пайда болушун же күчөтүүнү болтурбоо максатында “Атаандаштык жөнүндө” Мыйзамдын 11-беренесине ылайык экономикалык концентрация процесстерине (кошулуунун натыйжасында кайра уюштуруу) монополияга каршы экспертизаны өткөрүү тууралуу чарбакер субьекттердин ээлик кылуучу документеринин 19 пакеттери каралган. Жыйынтыгында оң корутундулар берилген, себеби бардык процесстер административдик чыгымдарды кыскартуу максатында кайра түзүлүү менен байланышкан.

 

Кыргыз Республикасынын товардык рынокторунда үстөмдүк абалды ээлеген чарбакер субьекттердин ишмердигине экономикалык-статистикалык байкоолор

31.12.2018 -жылдагы абалга карата үстөмдүк абалды ээлеген субьекттердин мамлекеттик реестрине киргизилген чарбакер субьекттердин жалпы саны 114 бирдикти түзөт, андан:

 • республикалык реестрде – 18 субъект;
 • аймактык реестрлерде – 96 субъект

Отчеттук мезгилде 7 субьект алынган (“республикалык” -6, “аймактык реестрлер”-1):

- “Түштүк-Кыргыз цемент” ЖАКсы;

- “Атайын байланыш кызматы” МИсы;

- “Республикалык радиорелейдик магистралдардын, телеберүү жана радио берүү өндүрүштүк бирикмеси” ААКсы;

- «Ысык-Көл параходчулугу” МИсы;

«Альфа Телеком» ЖАксы жана «Скай Мобайл» ЖЧКсы.

- «Tokmok Bulls» ЖАКсы.

Ошол эле учурда талдоолордун жыйынтыктары боюнча кошумча 9 субьект (“республикалык” -6, “аймактык реестрлер”-3) киргизилген:

- «Tokmok Bulls» ЖАКсы жана «Аю» ЖЧКсы  курамындагы жактар тобу (буйрук №28 , 02.07.2018г.)

- “Талас-Сүт” ЖАКсы жана “Үмүт жана Ко” ЖЧКсы;

 •  «Кыргызкөмүр» МИсы,
 • «Альфа Телеком» ЖАКсы, «Скай Мобайл» ЖЧКсы, «НУР Телеком» ООО,
 •  «Автоцентр Перекресток» ЖЧКсы.

 

СУГ рыногу

«Джунда» ЖЧКсы Кыргыз Республикасынын товардык рынокторунда үстөмдүк абалды ээлеген Чарба жүргүзүүчү субъекттердин мамлекеттик реестрине суюлтулган газ боюнча киргизилген.

2018- жылдын июль-август айларында суюлтулган газга суроо талаптын жана баасынын өсүп кетишине, ошондой эле республиканын түштүк аймагында суюлтулган газга тартыштык жаралгандыгына байланыштуу, Мамагенттик рыноктогу кырдаалга талдоо жүргүзүү өткөрүлгөн жана “Джунда” ЖЧКсынын маалыматы боюнча ушул жылдын май айынан тартып дүн сатуу баасынын кескин өскөндүгү аныкталган.

            Бирок, “Джунда” ЖЧКсы баанын өсүшүнүн экономикалык негиздемесин берген эмес.

            Ушуга байланыштуу, Мамагенттик тарабынан “Джунда” ЖЧКсына сатылып жаткан суюлтулган газга экономикадык негизделген бааны белгилөө менен Кыргыз Республикасынын монополияга каршы мыйзамдарын бузууну жоюу боюнча эскертүү берилген.

            Берилген эскертүүнү аткаруу алкагында 2018-жылдын декабрь айында дүн сатуу баасы 23% түшкөн. Жыйынтыгында 2018-жылдын декабрь айынан бүгүнкү күнгө чейин чекене рынокто суюлтулган газга болгон баа 10%дан 15%га чейин төмөндөгөн.

Ошондой эле, толук эмес жана негизделбеген маалыматтар берилгендигине байланыштуу, Администрациялык жоопкерчилик жөнүндө кодекстин 321-беренесине ылайык “Джунда” ЖЧКсына 20 миң сом өлчөмүндө администрациялык айып салынган. Толугу менен республикалык бюджетке түштү.

             

 

Товарлар (жумуштар, кызматтар) рыногундагы атаандаш чөйрөнү талдоо

Товар рынокторуна 89 талдоо жана сереп жүргүзүлдү. Товардык рыноктордо атаандаштык абалын талдоонун жыйынтыктарын карап чыгуу боюнча Комиссиянын 7 отуруму өткөрүлгөн. Товардык рынокторду талдоонун 64 талдоосу каралган, андан 57 жактырылган. Кайра иштер чыгууга 9 талдоо кайтарылган.

Талдоолордун жыйынтыктары боюнча тиешелүү товардык рыноктордо атаандаштыктын барлыгы жана абалы аныкталган жана атаандаштык чөйрөсүн түзүү процессинде монополияга каршы органдын кийлигишүү зарылдыгы аныкталган.

Товардык рынокко талдоо өткөрүү үчүн чарбакер субьекттерде маалыматты сурамжылоонун Типтүү формасы иштелип чыккан жана бекитилген.

Социалдык маанилүү товарлары рыногу Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2009-жылдын 22-апрелиндеги № 242 “Социалдык маанилүү товарлардын айрым түрлөрүнө бааларды мамлекеттик жөнгө салуу жөнүндө” токтому менен аныкталган рыноктор Мамлекеттик агенттиктин дайыма көзөмөлүндө турат.

            Негизги товарларына баалардын негизсиз (ортомчулук) өсүү фактылары боюнча жүктөлгөн ыйгарым укуктардын  алкагында таасир этүүнүн тиешелүү чаралары көрүлүүдө.

Дайыма негизги тамак-аш азыктарына, көмүргө, КММга жана жашылчага рыноктук чекене баалардын электрондук баа кырдаалы жүргүзүлөт.

Социалдык-маанилүү товарларга чекенебаалардын мониторингинин жыйынтыктары жума сайын Мамлекеттик агенттиктин расмий сайты www. antimonopolia.gov.kg жайгаштырылат, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратына жана Кыргыз Республикасынын Президетинин Аппаратына (бардыгы болуп отчеттук мезгилде 52 маалыматтык жазуу жиберилген) жиберилет.

 

Керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо жана жарнама ишмердиги чөйрөсүндөгү мыйзамдардын сакталышына мамлекеттик контроль

Керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо жөнүндөгү мыйзамды сактоого контролду ишке ашыруу үчүн керектөөчүлөрдөн 358 кайрылуу/ арыздар каралды жана 266 визуалдык карап чыгуу жүргүзүлдү. Кайрылууларды, арыздарды кароонун жүрүшүндө 460 мыйзам бузуу аныкталган, алардын 236 ыктыярдуу түрдө жоюлду; 105 тартип бузуу боюнча өндүрүш иши козголгон. Муну менен катар 305 жазма эскертүү берилип, алардын 291 аткарылды, калгандары аткаруу процессинде, административдик айып салуу жөнүндө 53 токтом чыккан, 52 боюнча айыптар төлөнгөн.

“Керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо жөнүндөгү” Мыйзамын бузгандыгы үчүн 318,4 миң сом өлчөмүндө административдик айып салуу жөнүндөгү чечимдер кабыл алынган.

 

Кайрылуулардын жалпы көлөмү – бул кепилдик тейлөө (келишим) шартына даттануулар; керектөөчүгө бергенден кийин товардын кемчиликтеринин пайда болушу; курулушка үлүштүк катышууда келишимдик милдеттерди аткарбоо; мамлекеттик жана расмий тилдердеги маркалоонун жоктугу; товарларга бааларды көрсөтпөө.

 

Отчеттук мезгилде арыздарды карап чыгуунун жыйынтыгы боюнча керектөөчүлөргө бардыгы болуп 1,203 млн. сом кайтарылган.

 

“Жарнама жөнүндөгү” Кыргыз Республикасынын Мыйзамын бузууну болтурбоо максатында монополияга каршы органдын демилгеси боюнча 314 карап текшерүү жүргүзүлүп, 34 кайрылуу, арыз каралды. Карап чыгуунун жыйынтыктары жана арыздарды кароонун жыйынтыгы менен 655 мыйзам бузуу аныкталган, алардын ичинен 155 карап чыгуунун жыйынтыгында жоюлду, 386 аныкталган мыйзам бузуулар боюнча өндүрүш иштери башталды. Муну менен катар 511 жазма эскертүү берилип, алардын 482 аткарылды, калгандары аткаруу процессинде. Административдик айып салуу жөнүндө 87 токтом чыккан, айыптар 80 токтом боюнча төлөнгөн.

КРнын “Жарнама жөнүндөгү” Мыйзамын бузуулар үчүн – 1, 030 млн. сомго административдик айып салуу жөнүндө чечим кабыл алынган.

 

Евразиялык экономикалык комиссиянын алкагында иштер

ЕЭК өз ара кызматташуусунун алкагында 81 видеоконференцияга катышкан.

ЕЭК Коллегиясынын 29 отуруму боюнча, ЕЭК Кеңешинин 16 отуруму боюнча жана Жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин 3 отуруму, Евразиялык өкмөттөр аралык кеңештин 2 отуруму боюнча материалдар каралган. Аталган отурумдардын алкагында 116 маселе боюнча корутунду каралган жана даярдалган. Бардыгы болуп ЕЭК актыларынын 92 долбоору каралган.

Катышкан:

 • Евразия экономикалык союзунун мамлекет-мүчөлөрүнүн монополияга каршы органдарынын жетекчилеринин 14 кезектеги жыйынында;
 • Евразия экономикалык союзунун мамлекет-мүчөлөрүнүн керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо маселеси боюнча Консультативдик коимтеттин 5 кезектеги отурумунда;
 • Евразия экономикалык союзунун мамлекет-мүчөлөрүнүн монополияга каршы органдарынны жетекчилеринин жыйынында «5+1» форматында. “Кыргыз Республикасынын мунай зат жана мунай зат өндүрүмдөрү рыногу-проблемалар жана чечүү жолдору” темасына доклад окулган.

 

 

 

 

Эл аралык кызматташтык

Отчеттук мезгилде Мамлекеттик агенттиктин жетекчилери жана кызматкерлери төмөнкү иштерге катышкан:

- МСАП караштуу Жарнак боюнча координациялык кеңештин 20 мааракелик отурумунда (Ташкент шаары, Өзбекстан Республикасы);

-МСАП кезектеги 48 отурумуна жана КМШ мамлекет-катышуучулардын монополияга каршы мыйзамдардын бузулушуна биргелешкен изилдөөлөр боюнча Штабдын кезектеги 34 отурумуна катышкан (Беларусь Республикасынын Минск шаары). “КМШ мамлекет-катышуучулардын медициналык буюмдарынны товардык рынокторунда атаандаштыктын абалы жөнүндө” докладдын долбооруна маалымат жиберилген;

- МСАП мааракелик 49 отурумунда жана “Россияда атаандаштык жумасы” Россиянын ФАК жыл сайын өтө турган эл аралык форумунда катышкан;

- ЕЭК жана Роспатентти уюштурууда «Антиконтрафакт» эл аралык форумунда.

КМШ мамлекет-катышуучуларынын монополияга каршы мыйзамдарын бузууларга биргелешкен изилдөөлөр боюнча Штабдын 35-отурумунун Протоколун аткаруунун алкагында Беларусь Республикасынын Монополияга каршы жөнгө салуу жана соода министрлигине жүргүнчүлөрдүн автомобилдик ташуулар рыногу боюнча талдоого киргизүү үчүн маалымат жиберилген.

Турция Республикасынын Президенти Р.Т. Эрдогандын Кыргыз Республикасына болгон расмий иш сапарынын алкагында Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жана Турция Республикасынын Өкмөтү ортосунда керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо чөйрөсүндөгү кызматташтык тууралуу өз ара түшүнүшүү тууралуу Меморандумга кол коюлган (2018-жылдын 1-3-сентябры).

 

 

Атаандаштыкты адвокатташтыруу жана ишмердиктин ачыктыгын камсыздоо боюнча иш-чаралар

Атаандаштыкты адвокатташтыруу жана ишмердиктин ачыктыгын камсыздоо максатында расмий сайтта www.antimonopolia.kg 516 материал, башка маалымат ресурстарында – 123 материал жарыяланган.

Жарандардын электрондук кайрылуулар порталы аркылуу түшкөн 5 электрондук кайрылуулар каралган.

Мамлекеттик агенттиктин жетекчилери жана кызматкерлери радиого жана телеканалдарга монополияга каршы органдын компетенциясына кирген абдан актуалдуу маселелер боюнча 185 комментарий (интервью) берген.

480 жаран жеке кабыл алынган.

“Коомдук кабылдама” жана “Ишеним телефону” иштейт.

137 семинар, тренинг, тегерек стол, конференция жана башка иш-чаралар өткөрүлгөн. Бардык өткөрүлгөн иш-чаралар ЖМК катышуусунда өтүүдө.

Мамлекеттик агенттиктин ишмердигинин ачыктыгын камсыздоо максатында ишкердик субьекттерин текшерүү планы жана текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча кабыл алынган чечимдер тууралуу маалымат proverka.kg. порталына жайгаштырылган. Маалымат баары үчүн ачык жана жеткиликтүү болуп эсептелет.

Монополияга каршы жөнгө салуу чөйрөсүндөгү системалуу коррупцияны демонтаждоо, текшерүүлөрдү өткөргөн кызматкерлерге негизсиз басымды болтурбоо боюнча кадамдуу иш-чаралардын деталдаштырылган планын ишке ашыруу максатында, текшерүүлөрдүн жыйынтыктарын өзгөртүү максатында, жетекчиликке кирбестен коллегиянын катчысына түздөн-түз өткөрүп берүү жана текшерүүнүн түшкөн актыларын эсепке алуу механизми киргизилген.

Мамлекеттик агенттиктин кызматкерлери өткөргөн текшерүү материалдарын жүгүртүүнү эсепке алуу боюнча Электрондук маалыматтар базасынын программасын киргизүү боюнча иштер аяктаган. Маалыматтар базасын текшерүүнү өткөргөн кызматкерлердин толтуруусуна талдоо өткөрүлгөн. Маалыматтар базасын өз убагында толтурбагандыгы үчүн Мамлекеттик агенттиктин аймактык бөлүнүштөрүнүн кызматкерлеринин арасынан 1 кызматкерге эскертүү берилген жана 10 кызматкерге сөгүш жарыяланган.

Мамлекеттик агенттик “Түндүк” системасына мамлекеттик органды мындан аркы интеграциялоо үчүн маалыматтарды санариптөө жана процесттерди/жол-жоболорду автоматташтыруу боюнча бардык керек болгон иш-чаралар уюштурулган жана өткөрүлгөн.

 

 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн чечимдери боюнча Мамлекеттик агенттик төмөнкүдөй иштерди өткөргөн:

 • контролдоо бааларынын минималдуу деңгээлин төмөндөтүү каралган:

- 35,0 сом/кг дан 33,0 сом/кг чейин, же 2,00 сом/кг чейин шекерге;

- жумшак буудайдан жана спельтадан буудай унуна 18,0 сом/кг дан 16,0 сом/кг га чейин, же 2,0 сом/кг чейин .

 • жаздык буудай, жаздык арпанын, пахтанын, люцернанын, эспарцеттин,

картошканын ошондой эле жүгөрүнун үрөөнүнө сатып алуу баалары белгиленген;

 • күздүк буудай жана күздүк арпанын үрөөнүнө сатып алуу баалары белгиленген;
 • Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик материалдык резервдер фонду сатып алган азык-түлүк буудай данына сатып алуу баалары белгиленген;
 •   КРӨ караштуу Мамлекеттик каттоо кызматы үчүн банктарга, банктык эмес финансылык-насыя уюмдарына, нотариалдык конторлорго жана жеке нотариустарга электрондук сервис аркылуу Кыргыз Республикасынын жарандарынын жарактуу жана жараксыз улуттук паспорттору тууралуу маалыматты берүү боюнча кызматтардын наркы макулдашулган;
 • Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматынын алдындагы Транспорт каражаттарын  жана айдоочулук курамды каттоо департаменти колдонгон автотранспорт каражаттарын баалоо боюнча тарифтик торчо макулдашылган;
 • Кыргыз азиздер жана дүлөйлөр коому ишкаанасы чыгарган продукцияга баалар 546 позиция боюнча белгиленген.

“Маданият жөнүндө” Мыйзамды аткаруу үчүн 6 баалар (тарифтер) макулдашылган.

“Ичүүчү суу жөнүндө” Мыйзамды аткаруу үчүн 44 баалар (тарифтер) макулдашылган.

 

2018-жылы Борбордук аппаратка баардыгы болуп 3494 документ келип түштү, баардыгы 3661 документ даярдалды жана жөнөтүлдү.

 

          Мамлекеттик агенттиктин 2019-жылга негизги милдеттери болуп:

 1. ЕАЭС жөнүндө Келишимдин ченемдерине улуттук монополияга каршы мыйзамдарды мындан аркы шайкештөө. Евразия экономикалык Союзу жөнүндө Келишим менен белгиленген атаандаштыктын жалпы эрежелеринин сакталышына контролду жүзөгө ашыруу.
 2. Карама-каршылыктарды жоюу максатында Кыргыз Республикасынын монополияга каршы мыйзам чыгаруу ченемдерин өркүндөтүү жана Кыргыз Республикасынын мыйзам чыгаруу базасына ылайык келтирүү.

         3. Акыйкат рынок шарттарын камсыздоо жана атаандаштык болгон тармактарды жөнгө салуудан баш тартуу (товардык рыноктордо үстөмдүк абалды ээлеген чарбакер субьекттерди мамлекеттик реестрден чыгаруу, б.а. товардык рыноктогу үлүшү төмөндөгөн жана/же рынок атаандаштык абалына өткөн чарбакер субьекттер).

         4. Экономиканын негизги инфраструктуралык жөнгө салуучу тармактарында тарифтик жана баа саясатын кайра карап чыгуу (коммуналдык кызматтар, муниципалдык кызматтар).

 1.  Ичүүчү сууга акыйкат, экономикалык жактан негизсиз тарифтерди макулдашуу. Мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан ак ниет эмес атаандаштык, атаандаштыкты чектөө фактыларынын алдын алуу, чектөө, жоюу боюнча чараларды жүзөгө ашыруу.

         6. МИ жана ЧИ мамлекеттик жөнгө салуу механизмдерин иштеп чыгуу жана киргизүү.

         7. Товардык рыноктордун катышуучуларынын чарбакер субьекттери, ассоциациялары (союздары) арасында комплайнс системасын (монополияга каршы мыйзамдарды бузууну болтурбоого багытталган корпоративдик чаралар) киргизүү боюнча иштер.

          8. Монополияга каршы жөнгө салуу маселелери боюнча жарандарга, юридикалык жактарга жаңы милдеттерди жүктөгөн, кабыл алынган социалдык маанилүү чечимдер, ченемдик укуктук актылар боюнча ЖМК маалыматтык-түшүндүрүү иштерин жана атаандаштыкты адвокатташтыруу боюнча иш-чараларды өткөрүү.

 

  
Деятельность
Годовой отчёт о состоянии конкуренции на товарных рынках
Ценовая информация
Временное государственное регулирование цен на социально значимые товары
Аналитические материалы
Стратегические документы
Метрологический надзор
Государственные закупки
Финансово-хозяйственная деятельность
Международное сотрудничество
Взаимодействие с ЕЭК
Проведение мониторинга и выездных мероприятий
Контрольные мероприятия
Планы проверок
Предписания
Предостережения
Решение по итогам рассмотрения дел
Решения по результатам проверок
Электронные обращения
Опросник для посетителей сайта
Электронное согласование прейскуранта цен
Публичная инициатива по обеспечению равных условий конкуренции на рынках медицинской техники и изделий медицинского назначения государств-членов Евразийского экономического союза

Карта проезда

Контакты

г. Бишкек ул. Б.Баатыра 7Б/1
0(312) 56-33-03
0(312) 56-31-97 | Телефон доверия
priemnaya@antimonopolia.kg
Пон-Пят 09:00 - 18:00