13.12.2022
Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин Күзөт кызматы тарабынан көрсөтүлүүчү акы төлөнүүчү кызматтардын тарифтеринин прейскуранты макулдашылды
Кыргыз Республикасынын Экономика жана коммерция министрлигине караштуу Монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын  2022-жылдын 23 – ноябрындагы №52-буйругу менен Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин Күзөт кызматы тарабынан көрсөтүлүүчү акы төлөнүүчү кызматтардын тарифтеринин прейскуранты макулдашылды. Макулдашылган көрсөткүч:30.
13.12.2022
Стандартташтыруу жана метрология боюнча борборунун аймактык бөлүмдөрү тарабынан көрсөтүлүүчү мамлекеттик акы төлөнүүчү кызматтардын (иштердин) тарифинин прейскуранты макулдашылды
Кыргыз Республикасынын Экономика жана коммерция министрлигине караштуу Монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын 2022-жылдын 2-ноябрындагы №46-буйругу менен Кыргыз  Республикасынын  Экономика жана коммерция министрлигине караштуу Стандартташтыруу жана метрология боюнча борборунун аймактык бөлүмдөрү тарабынан көрсөтүлүүчү мамлекеттик акы төлөнүүчү кызматтардын (иштердин) тарифинин прейскуранты макулдашылды. Макулдашылган көрсөткүч 58.
13.12.2022
Стандартташтыруу жана метрология боюнча борбору тарабынан көрсөтүлүүчү мамлекеттик акы төлөнүүчү кызматтардын (иштердин) тарифинин прейскуранты макулдашылды
Кыргыз Республикасынын Экономика жана коммерция министрлигине караштуу Монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын 2022-жылдын 24-октябрындагы №43-буйругу менен Кыргыз  Республикасынын  Экономика жана коммерция министрлигине караштуу Стандартташтыруу жана метрология боюнча борбору тарабынан көрсөтүлүүчү мамлекеттик акы төлөнүүчү кызматтардын (иштердин) тарифинин прейскуранты макулдашылды. Макулдашылган көрсөткүч 177.
13.12.2022
Республикалык психиатрия жана наркология борбору тарабынан көрсөтүлүүчү акы төлөнүүчү медициналык кызматтардын тарифтеринин прейскуранты макулдашылды
Кыргыз Республикасынын Экономика жана коммерция министрлигине караштуу Монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын 2022-жылдын 27 – октябрындагы № 45-буйругу менен Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине караштуу Республикалык психиатрия жана наркология борбору тарабынан көрсөтүлүүчү акы төлөнүүчү медициналык кызматтардын тарифтеринин прейскуранты макулдашылды. Макулдашылган көрсөткүч 7.
13.12.2022
Республикалык паталогоанатомиялык бюросу тарабынан көрсөтүлүүчү акы төлөнүүчү медициналык кызматтардын тарифтеринин прейскуранты макулдашылды
Кыргыз Республикасынын Экономика жана коммерция министрлигине караштуу Монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын  2022-жылдын 28 – сентябрындагы № 39-буйругу менен Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине караштуу Республикалык паталогоанатомиялык бюросу тарабынан көрсөтүлүүчү акы төлөнүүчү медициналык кызматтардын тарифтеринин прейскуранты макулдашылды. Макулдашылган көрсөткүч:5.