19.12.2022
Мамлекеттик агенттиктин ички кадрлар резервинде катталган жана бул кызматка коюлган квалификациялык талаптарга ылайык келген адистердин арасында Мамагенттиктин жарнама, керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо, ак ниет эмес атаандаштык жана эл аралык кызматташтык башкармалыгынын жетектөөчү адиси бош административдик кызматын ээлөөгө ички конкурс өткөрүлөт.
Квалификациялык талаптар: Кесиптик билим деңгээли: – жогорку экономикалык жана/же юридикалык билими. Стажы жана иш-тажрыйбасы: – эмгек стажына (тажрыйбасына) талап коюусуз. Кесиптик компетенциясы: Билими: – Кыргыз Республикасынын жалпы мыйзамдары; – Кыргыз Республикасынын мыйзамдары: Кыргыз Республикасынын “Атаандаштык жөнүндө”, “Кыргыз Республикасындагы табигый монополиялар жөнүндө”, “Жарнак жөнүндө”, “Керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо жөнүндө”. – 2012-жылдын 2-июнундагы №362 “Кыргыз Республикасынын монополияга каршы мыйзамын бузуу тууралуу иштерди карап […]