Тайлаков Кеңешбай Доскулович

Төрага


Туулган жылы: 08.02.1973 – жыл

Мамлекеттик жарандык кызматтын 3 – класстагы кеңешчиси

Орозбаев Женалы Байсалович

Төраганын орун басары


Туулган жылы: 19.12.1969-жыл

Тукунов Акжолтой Шакирбекович

Төраганын орун басары


Туулган жылы: 29.03.1981 - жыл