30.03.2023
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 30-сентябрындагы №560 токтому “Кыргыз Республикасынын аймагында товарлардын айрым түрлөрүн сатуу эрежелери”
30.03.2023
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1998-жылдын 12-октябрындагы №667 токтому “Товарлардан табылган учурда керектөөчүнүн аларды алмаштыруу жөнүндө талаптары канааттандырылууга тийиш болгон техникалык татаал товарлардын тизмеси”
30.03.2023
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1998-жылдын 12-октябрындагы №667 токтому “Окшош товарга алмаштырылууга жатпаган, талаптагыдай сапаттагы азык-түлүк эмес товарлардын тизмеси”
30.03.2023
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ, Бишкек шаары, 2021-жылдын 22-декабры № 154, Электрондук соода жөнүндө
30.03.2023
КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ, Бишкек шаары, 2011-жылдын 22-июлу N 116, Атаандаштык жөнүндө