13.12.2022
Кыргыз Республикасынын товардык рыногундагы атаандаштыктын абалына талдоонун жыйынтыктарын кароо боюнча Комиссиясынын курамы жана Жобо бекитилди
Атаандаштыктын абалын талдоо боюнча функцияларын натыйжалуу аткаруу максатында жана Кыргыз Республикасынын Экономика жана финансы министрлигине караштуу Монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттигинин кайра уюшулгандыгына байланыштуу, Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 10-декабрындагы №300 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Экономика жана коммерция министрлигине караштуу Монополияга каршы жөнгө салуу кызматы жөнүндө жобонун негизинде, Монополияга каршы органдын буйругу менен Кыргыз Республикасынын товардык рыногундагы атаандаштыктын […]
13.12.2022
Об определении лиц, имеющих право доступа к Единому реестру правонарушенийУкук бузуулардын бирдиктүү реестрине кирүүгө укуктуу кызматкерлерди аныктоо жөнүндөОб определении лиц, имеющих право доступа к Единому реестру правонарушений
Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндөгү кодексинин 55-беренесине, ошондой эле Башкы прокуратуранын 30.11.2021-жылдагы №55-П буйругу менен бекитилген укук бузуулардын бирдиктүү реестрин жүргүзүү тартибинин убактылуу эрежелерине ылайык, Кыргыз Республикасынын Экономика жана финансы министрлигине караштуу Монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттигинин 2021-жылдын 21–декабрындагы № 219-буйругу менен Укук бузуулардын бирдиктүү реестринин  жооптуу кызматкери (администратору) жана каттоочулары аныкталды.
13.12.2022
Так отчеттуулуктагы бланктарды эсепке алууну жүргүзүү жөнүндө
Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндөгү кодексинин 55-беренесине, ошондой эле Башкы прокуратуранын 30.11.2021-жылдагы №55-П буйругу менен бекитилген укук бузуулардын бирдиктүү реестрин жүргүзүү тартибинин убактылуу эрежелерине ылайык, Кыргыз Республикасынын Экономика жана финансы министрлигине караштуу Монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттигинин 2021-жылдын 21–декабрындагы № 218-буйругу менен Так отчеттуулуктагы бланктардын борборлоштурулган эсебин жүргүзүү үчүн жооптуу адамдары аныкталды.