15.12.2022
2022-жылдын 1-кварталындагы Текшерүү планынын негизинде мамлекеттик акы төлөнгөн кызматтарды көрсөткөн аткаруу бийлик органдарына жана алардын ведомстволук мекемелерине 15 пландуу текшерүү өткөрүлгөн
2022-жылдын 1-кварталындагы Текшерүү планынын негизинде мамлекеттик акы төлөнгөн кызматтарды көрсөткөн аткаруу бийлик органдарына жана алардын ведомстволук мекемелерине 15 пландуу текшерүү өткөрүлгөн: – Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрилигине караштуу Улуттук онкология жана гематология борбору; – Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрилигине караштуу Республикалык патологоанатомиялык бюросу; – Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги; – Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрилигине караштуу Республикалык клиникалык инфекционная ооруканасы; – […]