Айланма жолдо жана Аламүдүн районунун аймагында көмүрдүн максималдуу баасын сактоо маселеси боюнча мониторинг жүргүзүлдү

Skip to content