“Кыргызтелеком” ААК “телефон үчүн абоненттик төлөм” жана “жалпы пайдалануучу байланыш тармагына чыгуу (орнотуу)” кызматтарына тарифтеринин долбоору боюнча ачык талкулоо өткөрүү жөнүндө маалымат.

Skip to content