Мамагенттиктин кызматкерлери Мамлекеттик заказ боюнча мамлекеттик жарандык кызматкерлерди окутуу чегинде 2019-жылдын 23-сентябрынан 17-октябрь аралыгында кийинки темалар боюнча курстан окуп жатышат

Skip to content