“Атаандаштык жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын талаптарын сактоо предметине мамлекеттик сатып алууларга мониторингди жүзөгө ашырууда «Кыргыз-Почтасы»

Skip to content