Бүгүнкү күндө “Жарнак жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы «Интернет» маалыматтык телекоммуникациялык тармагы боюнча таркаган жарнакка таркабайт.

Skip to content