Конкурс өткөрүүдө монополияга каршы мыйзамды бузууга алып келиши мүмкүн болгон аракеттерди кылууга болбой тургандыгы тууралуу эскертме берилген.

Skip to content