Мамагенттик ” Компания Манас Менеджмент” ЖАКка монополияга каршы мыйзамдардын бузулушуна алып келүүчү аракеттерге жол бербөө жөнүндө эскертүү берди

Skip to content