Мамлекеттик агенттиктин 2021-жылдын 2-жарым жылдыгына мамлекеттик сатып алуулар боюнча отчету

Skip to content