Чуй областык бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан Ысык-Ата районунун базарларында жана соода түйүндөрүндө сатуучулар тарабынан “Өлчөө бирдиктүүлүгүн камсыз кылуу жөнүндө” КРнын Мыйзамынын талаптарын сактоо боюнча мониторинг жүргүзүлдү

Skip to content