10 май куюучу станцияда ченөө бирдейлигин камсыз кылуу жана керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо жаатындагы Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарын бузууга жол бербөө боюнча көзөмөл жүргүзгөн.

Skip to content