2022-жылга “Өлчөө бирдиктүүлүгүн камсыз кылуу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын талаптарын бузгандыгы үчүн салынган айыптар жөнүндө

Skip to content