“Бүткүл дүйнөлүк керектөөчүлөрдүн укугун корго күнүнө” карата Бейтаптардын укуктары боюнча иш-чара өткөрүлдү.

Skip to content