19.12.2022

2016-жылдын 4-ноябрындагы өткөн ачык конкурстарынын жыйынтыгы боюнча

2016-жылдын 4-ноябрындагы өткөн ачык конкурстарынын жыйынтыгы боюнча, конкурстук тандоону ийгиликтүү өткөн 1 талапкер Мамлекеттик административдик кызматындагы Талас областык бөлүмүнүн башчысы кызмат ордуна дайындалды.
Skip to content