13.12.2022

О внесении изменений в Государственный реестр субъектов естественных монополий Кыргызской Республики

На основании Закона Кыргызской Республики «О естественных монополиях в Кыргызской Республике», в соответствии Порядком формирования и ведения Государственного реестра субъектов естественных монополий Кыргызской Республики, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 14 июля 2015 года №488 и Положением о Службе антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики, утвержденного постановлением Кабинета Министров Кыргызской Республики от 10 декабря 2021 года №300 […]
13.12.2022

Государственным агентством антимонопольного регулирования при Правительстве Кыргызской Республики выдано предписание ОАО «Международный аэропорт Манас» об устранении нарушений антимонопольного законодательства Кыргызской Республики

Государственным агентством антимонопольного регулирования при Правительстве Кыргызской Республики выдано предписание ОАО «Международный аэропорт Манас» об устранении нарушений антимонопольного законодательства Кыргызской Республики
13.12.2022

“Кыргызтелеком” ААК “телефон үчүн абоненттик төлөм” жана “жалпы пайдалануучу байланыш тармагына чыгуу (орнотуу)” кызматтарына тарифтеринин долбоору боюнча ачык талкулоо өткөрүү жөнүндө маалымат.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 18-февралындагы №83 токтому менен бекитилген «мамлекет жөнгө салуучу чарбакер субъекттердин товарларына (жумуштарына, кызмат көрсөтүүлөрүнө) бааларды (тарифтерди) аныктоонун тартиби жөнүндө» жобого ылайык 2018-жылдын 18-сентябрында саат 10-00, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттигинин аянтчасында, Бишкек шаары, Байтик Баатыр к. 7б/1 дареги боюнча “Кыргызтелеком” ААК “телефон үчүн абоненттик төлөм” жана “жалпы пайдалануучу байланыш тармагына чыгуу (орнотуу)” кызматтарына […]
Skip to content