15.12.2022

“Кока-Кола Бишкек Боттлерс” ЖАКына Кыргыз Республикасынын “Керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо жөнүндө” Мыйзамынын талаптарын бузууну жоюуга эскертүү берилген.

Териштирүүлөр, монополияга каршы мыйзамдарды сактоону жана жарнаманы контролдоо башкармалыгы Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын кайрулуусунун негизинде “Кока-Кола Бишкек Боттлерс” ЖАКы тарабынан Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын мамлекеттик тилди колдонуу боюнча талаптарын бузуу фактылары тастыкталган. Бул факт боюнча “Кока-Кола Бишкек Боттлерс” ЖАКына Кыргыз Республикасынын керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо жөнүндө мыйзамдарынын талаптарына ылайык сатылып жаткан товарларга маалымат көрсөтүү […]
15.12.2022

Монополияга каршы орган тарабынан «Кыргыз темир жолу» УК МИ дарегине жазма эскертүү берилди

«NDL control» ЖЧКсынын Кыргыз темир жолу» УК МИ тарабынан «Спрут 777» маркасындагы бекитүүчү-пломбалоочу түзүлүштү колдонуудан баш тартуусу боюнча арызын кароонун алкагында, Кыргыз Республикасынын рыногуна бекитүүчү-пломбалоочу түзүлүштү жеткирүү мүмкүнчүлүгү бар чарбакер субьекттердин арасында бирдей атаандаштык шарттарын түзүү максатында Кыргыз Республикасынын Экономика жана финансы министрлигине караштуу Монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттиги тарабынан Кыргыз темир жолу» УК МИнин дарегине КМШга катышуучу-мамлекеттердин, Грузиянын, […]
Skip to content