15.12.2022
2022-жылдын 2-кварталында мамлекеттик сатып алуулардын 13 жол-жобоосу ишке ашырылган
Мамлекеттик сатып алуу жол-жобоолорун жүргүзүүнүн жыйынтыгы боюнча төмөнкү жеткирип берүүчүлөр менен келишимдер түзүлгөн: Эскертүү: 1-кварталда өткөрүлгөн мамлекеттик сатып алуу жол-жобосунун жыйынтыгы боюнча 2022-жылдын 11-апрелинде “ТехнО2” ЖЧКсы менен компьютердик техниканы сатып алуу келишими тузүлгөн.
15.12.2022
2022-жылдын 1-кварталынын мамлекеттик сатып алуулар боюнча отчету
2022-жылдын 1-кварталынын мамлекеттик сатып алуулар боюнча отчету
15.12.2022
Мамлекеттик агенттиктин 2021-жылдын 2-жарым жылдыгына мамлекеттик сатып алуулар боюнча отчету
Мамлекеттик агенттиктин 2021-жылдын 2-жарым жылдыгына мамлекеттик сатып алуулар боюнча отчету.