Медициналык техника жана медициналык багыттагы буюмдар рынокторунда атаандаштыктын бирдей шарттарын камсыз кылуу боюнча ачык демилгенин декларациясы.