МКБНЫН ЧЕНЕМДИК УКУКТУК АКТЫЛАРЫ

 1. 1.Кыргыз Республикасынын 2014-жылдын 9-июлундагы № 118 Мыйзамы «Өлчөө бирдиктүүлүгүн камсыз кылуу жөнүндө»;

  2.Кыргыз Республикасынын 2004-жылдын 22-майындагы №67 Мыйзамы «Кыргыз Республикасындагы техникалык жөнгө салуу жөнүндө»;

  3.Кыргыз Республикасынын 2007-жылдын 25-майындагы №72 Мыйзамы «Ишкердиктин субъекттерине текшерүүлөрдү жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө»;

  1. Кыргыз Республикасынын 1997-жылдын 10-декабрындагы №90 Мыйзамы «Керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо жөнүндө»;
  2. Кыргыз Республикасынын 2004-жылдын 17-июлундагы №91 Мыйзамы «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик символдору жөнүндө»;
  3. 6. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2023-жылдын 21-январындагы №32 Токтому «Мамлекеттик метрологиялык көзөмөл жүргүзүү тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу;
  4. 7. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2019-жылдын 2-сентябрындагы №446 Токтому «Өлчөө бирдиктүүлүгүн камсыз кылуу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамын ишке ашыруу чаралары тууралуу;
  5. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 6-мартындагы №119 Токтому Кыргыз Республикасын чоңдуктар бирдиктерин жазуунун жана колдонуунун эрежелери жөнүндө ЖОБО;
  6. 9. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2020-жылдын 17-декабрындагы №614 Токтому Өлчөө каражаттарынын, стандарттык үлгүлөрдүн тибин бекитүү, бирден нускада же чакан партиялар менен Кыргыз Республикасында даярдалган же импорт боюнча ташып келинген өлчөө каражаттарын каттоо, өлчөө каражаттарынын жана стандарттык үлгүлөрдүн тибин бекитүү белгисин колдонуу тартиби жөнүндө ЖОБО;
  7. 10. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 30-сентябрындагы №560 Токтому Кыргыз Республикасынын аймагында товарлардын айрым түрлөрүнө соода жүргүзүүнүн ЭРЕЖЕЛЕРИ;
  8. 11. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 1998-жылдын 19-февралындагы №87 Токтому Кыргыз Республикасында күйүүчү-майлоочу материалдарды эсепке алуунун, кабыл алуунун, сактоонун жана сатуунун тартиби жөнүндө ЖОБО;
  9. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 4-февралындагы №49 Токтому Ченөө каражаттарын текшерүүчүлөргө аттестация өткөрүүнүн ТАРТИБИ;
  10. 13. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2019-жылдын 10-сентябрындагы № 464 Токтому Өлчөө каражаттарынын тибин бекитүү жана (же) өлчөө каражаттарын текшерүү максатында юридикалык жактарга өлчөө каражаттарына сыноо жүргүзүүгө жана (же) стандарттык үлгүлөрдү аттестациялоого укук берүүнүн жана укукту кайра алып коюунун ТАРТИБИ;
  11. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 11-апрелиндеги №205 Токтому Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик туусунун жана Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик гербинин техникалык өзгөчөлүгүн бекитүү жөнүндө;
  12. 15. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын 20-майындагы №267 Токтому Шайкештикти баалоо чөйрөсүндөгү айрым маселелер жөнүндө;

Пайдалуу шилтемелер