19.12.2022
Мамлекеттик материалдык резервдер фонду сатуучу дизель отунунун баасы айыл чарба товар өндүрүүчүлөрүнө үчүн макулдашылды
Кыргыз Рсспубликасынын азык-түлук коопсуздугун камсыз кылуу максатында, ошондой эле республиканын айыл чарба товар өндүрүүчүлөрүнө мамлекеттик колдоо көрсөтүү жана жайкы дизель отуну менен камсыз кылуу максатында, Кыргыз Республикасынын Экономика жана коммерция министрлигине караштуу Монополияга каршы жөнгө салуу кызматы Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын 8-апрелиндеги № 181-р буйругунун 3 пунктун аткаруу алкагында, Мамлекеттик материалдык резервдер фонду сатуучу дизель отунунун баасы 60сом/литр деңгээлинде макулдашылды. Дизель […]
15.12.2022
Буудайдын сатып алуу баасы белгиленди
Өлкөнүн азык-түлүк коопсуздугун камсыздоо жана 2022-жылы сезондук айыл чарба талаа жумуштарын өз убагында жана уюшкандыкта жүргүзүүдө айыл чарба товар өндүрүүчүлөрүнө мамлекеттик колдоо көрсөтүү максатында, Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2022-жылдын 31-январындагы №39-р  тескемеси менен бекитилген 2022-жылы сезондук айыл чарба талаа жумуштарын жүргүзүү боюнча иш-чаралар планынын 13 пунктун аткаруу алкагында, Кыргыз Республикасынын Экономика жана комммерция министрлигине каараштуу Монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын […]