Сокулук районунун аймагында социалдык жактан маанилүү товарларынын бааларына мониторинг жүргүзүлдү

Skip to content