15.03.2023

Баалардын прейскурантын макулдашуу жөнүндө

Кыргыз Республикасынын «Керектөөчүлөрдүн укугун коргоо жөнүндө» мыйзамынын, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 10-февралынын №85 “Мамлекеттик органдар, алардын түзүмдүк бөлүмчөлөрү жана ведомстволук мекемелери көрсөтүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн бирдиктүү реестрин (тизмесин) бекитүү жөнүндө” токтомунун, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2000-жылдын 26-октябрынын №637 токтому менен бекитилген «Мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарды көрсөтүү (иштерди) үчүн акы төлөөнүн өлчөмүн аныктоо тартибинин» негизинде, Бишкек шаарынын мэриясынын Маданият башкармалыгынынтарабынан көрсөтүлгөн акы […]
12.12.2022

Монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын Бишкек шаары боюнча бөлүмүнө мурда сатып алынган товардын акча каражаттарын кайтарып берүү боюнча кайрылуу келип түшкөн

Кыргыз Республикасынын Экономика жана коммерция министрлигине караштуу Монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын Бишкек шаары боюнча бөлүмүнө (мындан ары – Бөлүм) жаран Р.И. Кыргыз Республикасынын. “Керектөөчүлөрдүн укугун коргоо жөнүндө” мыйзамын негизинде “Айчурөк” соода борборунда жайгашкан № В 8 бутигине карата мурда сатып алынган 70000 сомдук товар (телефон) үчүн акча каражаттарын кайтарып берүү боюнча кайрылуу келип түшкөн. Бөлүм тарабынан Кыргыз Республикасынын «Керектөөчүлөрдүн […]
12.12.2022

Мурда сатылып алынган товардын акысын кайтаруу (көйнөк)

Кыргыз Республикасынын Экономика жана коммерциялык министрлигине караштуу Монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын Бишкек шаары боюнча бөлүмүнө (мындан ары – Бөлүмү) жаран Н.А. Кыргыз Республикасыны. Керектөөчүлөрдүн укугун корго мыйзамын нигизинде Мадина базарында жайгашкан № 9/6 бутикине карата мурда сатып алынган 6000 сомдук товар (көйнөк) үчүн акча каражаттарын кайтарып берүү боюнча кайрылуу келип түшкөн. Бөлүм тарабынан Кыргыз Республикасынын «Керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо жөнүндө» мыйзамынын […]
Skip to content