Ишмердүүлүгү жөнүндө отчеттор

12.12.2020

2020-жылдын Мамлекеттик агенттиктин ишмердүүлүгүнүн жыйынтыктары тууралуу ОТЧЕТУ

Отчеттук мезгилде Кыргыз Республикасынын жана ЕАЭБдин мыйзамдарынын, Кыргыз Республикасынын Президентинин, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн чечимдеринин, Мамлекеттик агенттиктин 2020-жылга карата иш-планынын, Мамлекеттик агенттиктин директорунун иш-аракеттеринин/милдеттеринин планынын, 2020-жылга Монополияга каршы жөнгө салууну өнүктүрүүнүн стратегиялык программасын ишке ашыруу боюнча Иш-чаралар планынын алкагында иш алып барылды. Кыргыз Республикасынын экономикалык өнүгүүнүн улуттук/ жалпы мамлекеттик программаларды ишке ашырууга катышуу Кыргыз Республикасынын Президентинин “Аймактар үчүн таза […]
Skip to content