14.12.2022

2022-жылдын 21-октябрында өткөрүлгөн конкурстун жыйынтыгы боюнча

2022-жылдын 21-октябрында өткөрүлгөн конкурстун жыйынтыгы боюнча Кызматтын ички кадрлар резервине административдик мамлекеттик кызмат орундарынын кенже жана улук тобуна 9 талапкер киргизилген. Алардын ичинен: – административдик мамлекеттик кызмат орундарынын улук тобуна – 4 талапкер; – административдик мамлекеттик кызмат орундарынын кенже тобуна – 5 талапкер.
14.12.2022

Кызматтын кадрлар резервине киргизүү үчүн ачык конкурс өткөрүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Экономика жана коммерция министрлигине караштуу Монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын мамлекеттик административдик кызмат орундарынын улук жана кенже топторуна кадрлар резервине киргизүү үчүн ачык конкурс өткөрүү учүн. Квалификациялык талаптар: Мамлекеттик административдик кызмат орундарынын улук тобу үчүн: 1. Кесиптик билим деңгээли: – экономика, менеджмент, бухгалтердик эсеп жана аудит, финансы жана кредит, банк иши, ишкананын экономикасы (тармактар боюнча), дүйнөлүк экономика, жаратылышты пайдалануу […]
14.12.2022

Кызматтын кадрлар резервине киргизүү үчүн ачык конкурс өткөрүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын Экономика жана коммерция министрлигине караштуу Монополияга каршы жөнгө салуу кызматынын мамлекеттик административдик кызмат орундарынын кенже тобуна кадрлар резервине киргизүү үчүн ачык конкурс өткөрүлсүн. Квалификациялык талаптар: Мамлекеттик административдик кызмат орундарынын кенже тобу үчүн: 1.Кесиптик билим деңгээли: – «Журналистика» багыты боюнча «гуманитардык илимдер» тармагында жогорку кесиптик билим. – техникалык илимдер тармагында жогорку кесиптик билим (сапатты башкаруу, стандартташтыруу, сертификациялоо жана метрология, механика, […]
Skip to content