Мамагенттиктин кызматкерлери Мамлекеттик заказ боюнча мамлекеттик жарандык кызматкерлерди окутуу чегинде 2019-жылдын сентябрынан ноябрь аралыгында кийинки темалар боюнча окуу курсун өтүштү

Skip to content