Монополияга каршы органдын кызматкерлеринин 2020-жылгы карата профессионалдык деңгээлин (квалификациясын) жогорулатуу боюнча Мамагенттиктин иш-чаралар планына ылайык

Skip to content