2021-жылдын 4-декабрында Бишкек шаарындагы жарманкелердеги бааларга мониторинг жүргүзүлдү

Skip to content