2022-жылдын 3-кварталындагы аткаруу бийлик органдарына жана алардын ведомстволук мекемелерине өткөрүлгөн текшерүүлөр боюнча жана алар боюнча кабыл алынган чечимдер тууралуу маалымат

Skip to content