Монополияга каршы органдын ички тартип эрежелери

13.12.2022

Кыргыз Республикасынын товардык рыногундагы атаандаштыктын абалына талдоонун жыйынтыктарын кароо боюнча Комиссиясынын курамы жана Жобо бекитилди

Атаандаштыктын абалын талдоо боюнча функцияларын натыйжалуу аткаруу максатында жана Кыргыз Республикасынын Экономика жана финансы министрлигине караштуу Монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттигинин кайра уюшулгандыгына байланыштуу, Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2021-жылдын 10-декабрындагы №300 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын Экономика жана коммерция министрлигине караштуу Монополияга каршы жөнгө салуу кызматы жөнүндө жобонун негизинде, Монополияга каршы органдын буйругу менен Кыргыз Республикасынын товардык рыногундагы атаандаштыктын […]
13.12.2022

Об определении лиц, имеющих право доступа к Единому реестру правонарушенийУкук бузуулардын бирдиктүү реестрине кирүүгө укуктуу кызматкерлерди аныктоо жөнүндөОб определении лиц, имеющих право доступа к Единому реестру правонарушений

Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндөгү кодексинин 55-беренесине, ошондой эле Башкы прокуратуранын 30.11.2021-жылдагы №55-П буйругу менен бекитилген укук бузуулардын бирдиктүү реестрин жүргүзүү тартибинин убактылуу эрежелерине ылайык, Кыргыз Республикасынын Экономика жана финансы министрлигине караштуу Монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттигинин 2021-жылдын 21–декабрындагы № 219-буйругу менен Укук бузуулардын бирдиктүү реестринин  жооптуу кызматкери (администратору) жана каттоочулары аныкталды.
13.12.2022

Так отчеттуулуктагы бланктарды эсепке алууну жүргүзүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндөгү кодексинин 55-беренесине, ошондой эле Башкы прокуратуранын 30.11.2021-жылдагы №55-П буйругу менен бекитилген укук бузуулардын бирдиктүү реестрин жүргүзүү тартибинин убактылуу эрежелерине ылайык, Кыргыз Республикасынын Экономика жана финансы министрлигине караштуу Монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттигинин 2021-жылдын 21–декабрындагы № 218-буйругу менен Так отчеттуулуктагы бланктардын борборлоштурулган эсебин жүргүзүү үчүн жооптуу адамдары аныкталды.
Skip to content