Недобросовестная конкуренция

19.12.2022

Мамлекеттик агенттик жуучу каражаттар рыногунда ак ниет эмес атаандаштык фактысын аныктады (аралашып кетүү даражасына чейин окшош товардык белгини мыйзамсыз колдонуу)

Кыргыз Республикасынын Экономика жана финансы министрлигине караштуу Монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттиги (мындан ары – Мамагенттик) тарабынан КР «Атаандаштык жөнүндө» Мыйзамынын нормаларын бузуу тууралуу Россия Федерациясынын Кыргыз Республикасындагы Соода өкүлүнүн орун басары А.Ш. Самановдун арызын карап чыкты. Мамагенттик тарабынан арыздын негизинде териштирүү жүргүзүлүп, анын жүрүшүндө төмөндөгүлөр аныкталган. МКТУ 03-классынын товарлары үчүн (парфюмердик-косметикалык товарлар) №335812, 335813 товардык белгилеринин күбөлүгүнө ылайык, […]
Skip to content