Текшерүү пландары

15.12.2022

2022-жылдын 3-кварталындагы аткаруу бийлик органдарына жана алардын ведомстволук мекемелерине өткөрүлгөн текшерүүлөр боюнча жана алар боюнча кабыл алынган чечимдер тууралуу маалымат

2022-жылдын 3-кварталындагы Текшерүү планынын негизинде мамлекеттик акы төлөнгөн кызматтарды көрсөткөн аткаруу бийлик органдарына жана алардын ведомстволук мекемелерине 13 пландуу текшерүү өткөрүлгөн: – И.Ахунбаев а.КММА; – Бишкек шаарынын №5 стоматологиялык бейтапканасы; – Кыргыз Республикасынын Президентинин Иш башкармасынын клиникалык ооруканасы” мамлекеттик мекемеси – Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлигинин балык чарба Департаменти; – Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлилинин консулдук кызмат Департаменти; – Кыргыз […]
15.12.2022

2022-жылдын 3-кварталындагы ишкердик субъектилерин текшерүү боюнча маалымат

Кыргыз Республикасынын Экономика жана коммерция министрлигине караштуу Монополияга каршы жөнгө салуу кызматыны тарабынан 2022- жылдын үчүнчү кварталында ишкердик субъектилерине монополияга каршы мыйзамынын талаптарын сактоо маселелери боюнча эки текшерүү жүргүзүлгөн: – “Телевидение жана радиоберүү радиореле магистралдарынын Республикалык өндүрүш бирикмеси” ААКы; – “Кыргызаэронавигация” МИ-сы.
15.12.2022

2022-жылдын 4-кварталына карата ишкердик субъектилерин текшерүүлөрдүн планы

Кыргыз Республикасынын «Ишкердиктин субъекттерине текшерүүлөрдү жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө» мыйзамынын 6 бер. ылайык, 2022-жылдын 4-кварталына карата аталган ишкердиктин субъекттерин монополияга каршы мыйзамынын талаптарын сактоо маселелери боюнча текшерүүлөрдүн планы макулдашылды: – «Кыргызтелеком» ААКы; – «Кыргызпочтасы» ААКы; – «Кант цемент заводу» ААКы.
Skip to content