2022-жылдын 1-кварталындагы Текшерүү планынын негизинде мамлекеттик акы төлөнгөн кызматтарды көрсөткөн аткаруу бийлик органдарына жана алардын ведомстволук мекемелерине 15 пландуу текшерүү өткөрүлгөн

Skip to content