Мамлекеттик агенттиктин ички кадрлар резервинде катталган жана бул кызматка коюлган квалификациялык талаптарга ылайык келген адистердин арасында Мамагенттиктин жарнама, керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо, ак ниет эмес атаандаштык жана эл аралык кызматташтык башкармалыгынын жетектөөчү адиси бош административдик кызматын ээлөөгө ички конкурс өткөрүлөт.

Skip to content