Бишкек шаары боюнча бөлүмдүн кызматкерлери мурда сатып алынган товарларга керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо боюнча иштерди жүргүзүштү

Skip to content